POMAGA NAJSŁABSZYM I POKRZYWDZONYM PRZEZ BISKUPÓW I KSIĘŻY NA CAŁYM ŚWIECIE URATOWAŁ 200 TYS. OSÓB PRZED ISIS NIE BOI SIĘ SKORUMPOWANYCH POLITYKÓW I BISKUPÓW WALCZY O PRAWDĘ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Uratowałem 200 tys. osób przed ISIS. Dostarczyłem 200 ton pomocy dla prześladowanych, którzy znaleźli schronienie w Irackim Kurdystanie.
Tomasz JagierskiPrzede wszystkim ojciec Tomasz jest przedsiębiorcą i innowatorem.

Przygotowałem sieć Centrów dedykowanych do powiatowych i gminnych miejscowości, jak i dzielnic w dużych miastach. Centra będą składały się z kin, restauracji, sklepów, usług, mini szpitali. Centra będą współwłasnością mieszkańców. Formą prawną będzie spółka komandytowa z fundacją, co pozwala na bezpieczne wejście uczestników, a fundacja pełni funkcję charytatywną i optymalizacji podatkowej. Fundacja będzie fundowała również udziały osobom, starszym, niepełnosprawnym, bez środków. Co pozwoli na uczestnictwo każdemu mieszkańcowi.

Druga funkcja bardzo ważna Centrów, to Centra jako narzędzie do sprzedaży towarów i usług lokalnym mieszkańcom. Pewien mieszkaniec, załóżmy wyprodukował 1 tonę ziemniaków. Wprowadza tę tonę do systemu Centrów przez aplikację. Płaci roczny abonament załóżmy 100 zł., a sprzedaje ziemniaki po cenie jaką ustali. Część tych ziemniaków może trafić do lokalnego Centrum, a część sprzeda bezpośrednio do odbiorcy z okolicy, gdyż aplikacja posiada geolokalizację. Do sieci Centrów będą włączone sklepy wiejskie, których jest około 20 tys. Założeniem jest około 3 tys. Centrów wraz z 20 tys. sklepów.

Mieszkańcy wsi i małych miejscowości, będą mieli dodatkowe dochody z udziałów w Centrum. Dodatkowe dochody będą miały również osoby starsze, młodzież, niepełnosprawni, bez środków do życia, dzięki Fundacji, która ufunduje tym osobom udziały. Dzięki temu, każdy mieszkaniec będzie miał dodatkowe dochody.

Poza dodatkowymi dochodami, każdy mieszkaniec i każda firma, będą mogli sprzedawać swoje produkty i usługi. Tanim kosztem, pomijając w znacznym stopniu transport i eliminując pośredników. To będą ogromne zyski dla mieszkańców. Seniorzy, niepełnosprawni, młodzież będą również będą mogli sprzedawać swoje produkty i usługi.

Mam również przygotowany system do edukacji, przez aplikację. System ten pozwala uczniowi w małej miejscowości ukończyć szkołę, podstawową, średnią, również techniczną z praktykami w najlepszych firmach i uniwersytet w Polsce i na Świecie.

Mam przygotowany system zniesienia całkowicie podatków.

Mam przygotowany system, w którym cała ziemia i nieruchomości w Polsce, dzisiaj jako tzw. zasoby państwowe, będą należały do obywateli Polskich.

Przy Prezydencie Polski, chciałbym powołać komisję do nadużyć seksualnych, gospodarczych i wszelkiego łamania prawa. Komisja składająca się z prokuratorów i organów ścigania. Komisja będzie miała swoje oddziały w każdym powiecie. A 41 oddziałów dedykowanych do każdej diecezji. Komisja prześwietli wszystkich biskupów i wszystkich księży.

Wypowiedzenie umowy z Watykanem i podpisanie nowej umowy, która zakłada, że na wybór biskupów i księży ma wpływ komisja przy prezydencie. Tak jak mają to Chińczycy.

Wszyscy obecni biskupi i większość księży zostanie przeniesionych do stanu świeckiego i zostaną odebrane im majątki, które będą zgromadzone w funduszu wypłat odszkodowań pokrzywdzonym. To samo dotyczy rządzących, odebranie im majątków i utworzenie funduszu dla pokrzywdzonych lub przejście do Skarbu wspólnego. Przekształcenie Skarbu Państwa na Skarb nasz wspólny.

Przekształcenie zasobów państwowych w zasoby nasze wspólne, szczególnie ziemia, nieruchomości i spółki skarbu państwa, mają służyć nam wszystkim, a nie rządzącym.

Sprawowanie funkcji Prezydenta, posła, senatora i aż po wójta z odpowiedzialnością karną i majątkiem.

Reforma zawodu komornika, aby nie miał prawa odebrać własności zwykłych obywateli. Własność jest świętością. Będzie miał prawo tylko odebrać sprawującym funkcje publiczne.

Budowa w każdej miejscowości powiatowej elektrowni wodorowej, która jest zasilana węglem, a nie emituje żadnych gazów. W pełni ekologiczny system.

Zaskakującym może być, że jestem kapłanem i chcę kandydować. Ważne podkreślenia jest, że nie należę do struktur kościelnych w Polsce. Należę do struktur w Kanadzie. Od 2009 r. jestem w Polsce i jestem niezależny. W Kanadzie pracowałem w parafiach, w pierwszych latach po święceniach, a w ostatnim okresie byłem wykładowcą i formatorem w Seminarium w Montrealu i wykładowcą na uczelni w Ontario. Od 2009 r. jestem tłumaczem powieści sensacyjnych między innymi Ojciec Elisz. Dzień Gniewu, za którą otrzymałem nagrodę Feniksa. Od 2011 r. jestem dystrybutorem i producentem filmowym takich filmów jak 5 Dni wojny czy Cristiada.

Od 2014 roku prowadziłem misje w Iraku pomagając pokrzywdzonym przez ISIS www.sosdlazycia.eu Jestem przedstawicielem Polonii. Jestem związany z dużymi kościołami w USA i wydarzeniem Narodowe Śniadanie Modlitewne przy Prezydencie USA.

Współpracuję z kilkoma rządami na świecie. Z wieloma znanymi osobami na świcie. Między innymi z aktorem Stevenem Boldwinem, czy znanym bokserem Manny Pacquiao.

Tomasz Jagierski
Tomasz Jagierski

Opiekowałem się moją Babcią Władysławą od 2016 r., aż do jej śmierci. Babcia została pokrzywdzona przez bestialski najazd ABW. Babcia ucierpiała złamaniami, pobiciem, utratą mowy i pamięci. Nigdy nie zostawiłem Babci, opiekowałem się do ostatniego tchnienia.

Nie zostawiłem Babci i nie zostawiłem żołnierzy i samolotu w Iraku. Nie zostawię nikogo w potrzebie.

Moja Fundacja

Fundacja „SOS dla życia” jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu. Naszym celem jest pomoc osobom cierpiącym i ubogim – osobom najsłabszym, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku bądź biedy nie mogą same walczyć o poprawę swojej sytuacji.

Niesiemy pomoc ludziom chorym, pokrzywdzonym oraz wspieramy działania mające na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Naszą uwagę kierujemy też na uzdolnione dzieci i młodych ludzi, których staramy się wspierać. Prowadzimy również działania na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Wpisz się na listę

Wpisz twój e-mail aby otrzymać miesięczna listę wiadomości. 

Copyright 2020 © All rights Reserved. Tomasz Jegierski

Modlitwa o Ciebie

Modlitwa o Rodzinę

Modlitwa

Pytanie

Pomoc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Jestem z wami myślą i sercem!
Proszę napisać w czym mogę pomoc!

Modlitwa
Tomasz Jagierski
Tomasz Jagierski